Med människan i centrum

Jag heter Christer Johansson, är officer sedan drygt 40 år och har jobbat med individ- och grupputveckling sedan 1991.
Med drygt 25 år som chef på olika nivåer inom Försvarsmakten, har jag en diger erfarenhetsbank att ösa ur, både vad gäller gjorda misstag men inte minst vunna insikter och erfarenheter.
Sedan 1991 har jag jobbat med fokus på ett modernt och framtidsinriktat ledarskap,
bl a inom Chef- & Individutveckling samt Coaching och Mentorskap. Eftersom arbetslaget/gruppen är en avgörande framgångsfaktor, har jag också sysslat mycket med konflikthantering och lagutveckling.

2008 fick jag förtroendet och ansvaret att bygga upp ledarskapsutbildingen vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Direktivet var att utveckla ämnesområdet mot kraven på framtidens ledarskap för våra blivande officerare, ett uppdrag med massor av spännande utmaningar.
Efter en oerhört utvecklande och stimulerande tid med detta, kommer jag med stolthet att lämna det jobbet och satsa på den civila marknaden.

Jag vill inte utbilda någon!
Däremot brinner jag när jag tar aktiv del i att utveckla människor, både på individ- och gruppnivå!
Min ledstjärna är ett citat från John Steinbeck som jag tycker är så alldeles osedvanligt klokt och tänkvärt.
"Förmågan att idag tänka annorlunda än igår, skiljer den vise från den envise"

Jag verkar inom följande områden på individ- och gruppnivå:
> Coaching och Mentorskap
> Konflikthantering
> Ledarskap och Gruppdynamik
> Lagutveckling och teambuilding

Kontakta mig på 0709-30 98 61 eller skriv till christer.j@lumin.se om du är nyfiken på vad jag kan hjälpa dig med.


Är Ni intresserade av hjälp med chefs- eller ledarutveckling?
Eller så vill ni kanske uppleva en inspirerande föreläsning om ledarskap eller generationsproblem?
Eller kanske ni vill sätta fokus på värdegrundsfrågor i ert företag eller er organisation?


Exempel på föreläsningar:
> Modernt ledarskap - en fråga om etik och moral!
> Framtidens ledarskap - en fråga om anpassning...
> Militärt ledarskap - vad skiljer det från civilt ledarskap..?
> Generationsklyftan - från plikt till lust...
> Chef och ledare - dubbla lojaliteter , eller..?
> Värdegrund - något bara för andra...
> STRESS - vår tids folksjukdom, men varför då..?
> Normer och attityder - hur påverkas vi..?

Välkommen att kontakta mig för mer information.