Bakprojektion

Vid bakprojektion lyser det av projektorn producerade ljuset på baksidan av projektionsskärmen och bilden syns på skärmens framsida.
Generellt kan man säga att bakprojektion alltid ger bättre bild än en frontprojektion, vilket till stor del beror på att det ljus som skapar bilden kommer direkt till betraktarens ögon utan att behöva reflekteras tillbaka till bertraktaren vilket ju sker vid frontprojektion.
Fördelar med bakprojektion:
- Upp till fyra gånger klarare och ljusare bild jämfört med frontprojektion
- Inga irriterande skuggor p g a objekt mellan skärm och projektor
- Högre kontrast
- Okänslig för besvärliga omgivande ljusförhållanden
- Användbar även i klart dagsljus
- Projektor och arrangemang ej synligt

Skärmarna från Lumin Scandinavia har marknadens högsta ljuskonduktivitet som är ett mått på skärmens effektivitet och förmåga att omsätta projektorljuset till en bild för betraktaren, d v s hur bra är skärmens optiska kvalitet (ju högre värde desto bättre).
Detta i kombination med skärmens half Gain är ett agvörande bevis på skärmens kvalité och ytterligare ett skäl att välja våra skärmar.

*) Half Gain= Den vinkel du kan gå ut åt sidan från skärmens centrumlinje och den då uppmätta ljusstyrkan från skärmen är hälften av det du mäter om du står mitt framför och mäter.