Christer Johansson

Är sjöofficer i grunden och sätter alltid människan i centrum !
Sedan drygt 25 år specialiserat sig på individ- och grupputveckling och har lång erfarenhet som chef och ledare på olika nivåer inom försvarsmakten.
Handledare UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) sedan 1981.

Fick 2008 förtroendet att bygga upp utvecklingen av framtidens ledare inom ämnesområdet Ledande & Lärande, vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Slutar som chef där vid årsskiftet och blir civil på heltid.


Lever efter mottot:
”Förmågan att idag göra annorlunda än igår, skiljer den vise från den envise”


Arbetsuppgifter:
Individ- och grupputveckling, konflikthantering, coaching och mentorskap


Telefon:
+46 709 30 98 61

Epost:
christer.j@lumin.se